Covid-19

Kunskapsfesten är ett coronasäkrat evenemang och vi har vidtagit de åtgärder som krävs för att du ska känna dig trygg medan du utforskar vetenskapen. Eventet håller sig till aktuella restriktioner.

Coronaåtgärder

Aktuella restriktioner

Flera av Kunskapsfestens programpunkter har flyttat in online för dig som vill delta hemifrån. Vi anpassar programmet hela tiden utifrån rådande restriktioner. Du ser vilka programpunkter som sker online i programmet som kan komma att uppdateras.

För fysiska programpunkter:

Det kommer att finnas handsprit och markeringar för att underlätta avstånd i lokalerna. Vi anpassar programmet och innehållet efter rådande läge för att alla ska känna sig trygga.